0965.546.488

Micro đa hướng họp trực tuyến OBTvd MBS-300

Sẵn hàng

Micro đa hướng họp trực tuyến OBTvd MBS-300 có tính hợp sẵn loa, đây là giải pháp âm thanh hiệu quả cho hệ thống họp trực tuyến, hệ thống hội nghị truyền hình.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: