0965.546.488

Micro đa hướng họp trực tuyến OBTvd MS-200

Sẵn hàng

Micro đa hướng OBTvd MS-200 là giải pháp âm thanh hiệu quả cho hệ thống họp trực tuyến. Micro tích hợp loa OBTvd MS-200 hiệu quả trong mỗi cuộc họp, thẩm mỹ cao, tiết kiệm chi phí. Tìm hiểu, trải nghiệm ngay tại Âm Thanh AHK.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: