0965.546.488

Micro Không Dây Cài Áo Shure SLX124/85/SM58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cài Áo Shure SLX124/85/SM58 là chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo chuyên nghiệp được sản xuất với mức tiêu thụ điện năng hợp lý. Sở hữu những cải tiến Micro Không Dây Cài Áo Shure SLX124/85/SM58 hứa hẹn đáp ứng yêu cầu của người sử dụng với mục đích âm thanh thông báo trong cuộc họp được mạch lạc bên cạnh kinh phí bỏ ra hợp lý. Micro Không Dây Cài Áo Shure SLX124/85/SM58 xuất hiện rất nhiều trong đời sống thường nhật với mục đích trong các buổi họp, workshop, hội nghị… Micro Không Dây Cài Áo Shure SLX124/85/SM58 được đăng ký & bán chính hãng giá thấp nhất ở AHK Việt Nam.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488