0965.546.488

Micro Không Dây Cài Đầu Shure SLX14A/SM35

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cài Đầu Shure SLX14A/SM35 nằm trong chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo đẳng cấp có mức tiêu thụ điện năng vừa đủ. Với những công nghệ hiện đại Micro Không Dây Cài Đầu Shure SLX14A/SM35 chắc chắn phục vụ tốt thị hiếu của khách hàng hỗ trợ âm thanh thông báo trong hội nghị được mạch lạc với kinh phí đầu tư ổn định. Micro Không Dây Cài Đầu Shure SLX14A/SM35 có mặt thường xuyên ở đời sống hằng ngày nhằm hỗ trợ trong các buổi họp, workshop, hội nghị… Micro Không Dây Cài Đầu Shure SLX14A/SM35 được đăng ký & bán chính hãng chi phí tốt nhất ở Âm Thanh AHK.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488