0965.546.488

Micro Không Dây Shure UGX9

Sẵn hàng

Micro Không Dây Shure UGX9 là hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp được sản xuất với hiệu suất vừa. Với những công nghệ hiện đại Micro Không Dây Shure UGX9 hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của khách hàng với mục đích âm thanh thông báo trong hội nghị được mạch lạc bên cạnh kinh phí đầu tư hợp lý.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: Shure UGX9 Danh mục: