0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24A/ B58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24A/ B58 là hệ thống âm thanh thông báo đẳng cấp có mức năng lượng vừa. Sở hữu những nét đột phá Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24A/ B58 đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng với mục đích âm thanh thông báo trong hội nghị được rành mạch với kinh phí bỏ ra ổn định.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: BLX24A/ B58 Danh mục: