0965.546.488

Độ nhạy của micro là gì?

Độ nhạy của micro là gì?

Độ nhạy của micro, nói một cách dễ hiểu, là độ lớn của âm lượng mà micro có thể ghi lại cho một tín hiệu nhất định; về cơ bản, đó là “độ lớn” của âm thanh mà micro có thể nhận. Một mức âm thanh nhất định được phát từ một nguồn và micro ghi lại tín hiệu này. Biên độ hoặc cường độ của tín hiệu mà micro có thể ghi lại là độ nhạy hoặc độ lợi của micro đó.

Độ nhạy micro

Trong kỹ thuật, độ ồn hay độ nhạy được đo bằng vôn, thường là milivôn. Độ nhạy cho chúng ta biết micro tạo ra bao nhiêu công suất điện (tính bằng milivôn) đối với một mức áp suất âm thanh nhất định ở một tần số nhất định. Nếu hai micro phải chịu cùng một mức áp suất âm thanh chính xác ở một tần số nhất định và một micro tạo ra tín hiệu cao hơn (điện áp cao hơn), thì micro đó có độ nhạy cao hơn micro kia ở tần số đó.

Dưới đây là biểu đồ hiển thị hình ảnh về Độ nhạy của micro:

Độ nhạy micro

Đây là biểu đồ thể hiện Độ nhạy của micro của hai tai nghe micro ở một dải tần số rộng. Trong biểu đồ này, bạn có thể thấy Gain mà mỗi tai nghe thu được ở mỗi tần số từ 20Hz đến 20KHz. Cả hai tai nghe đều có cùng một tín hiệu, có nghĩa là chúng có cùng mức áp suất âm thanh chính xác. Nhìn vào biểu đồ này, đường màu đỏ, Tai nghe NC-181, có độ nhạy khuếch đại cao hơn đường màu xanh lam, Tai nghe ANC 750, ở tất cả các dải tần ngoại trừ các tần số rất thấp, từ khoảng 20Hz đến 150Hz. Do đó, về tổng thể, trải dài băng thông tần số, NC-181 có độ nhạy hoặc độ lợi của micro cao hơn ANC 750. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mặc dù tai nghe micro có thể có độ nhạy tốt hơn một tai nghe khác, nhưng nó không nhất thiết có nghĩa rằng đó là một tai nghe cao cấp.

Xem thêm: