0965.546.488

Micro Không Dây Shure SLX24A/Beta87A

Sẵn hàng

Micro Không Dây Shure SLX24A/BETA87A thuộc hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp được sản xuất với mức năng lượng vừa. Sở hữu những công nghệ hiện đại Micro Không Dây Shure SLX24A/BETA87A đảm bảo làm hài lòng nhu cầu của khách hàng hỗ trợ âm thanh thông báo trong cuộc họp được rõ ràng cùng kinh phí bỏ ra vừa túi tiền.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: SLX24A/Beta87A Danh mục: