0965.546.488

Micro Không Dây Shure UR4D

Sẵn hàng

Micro Không Dây Shure UR4D là hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp được sản xuất với hiệu suất vừa phải. Với những công nghệ hiện đại Micro Không Dây Shure UR4D chắc chắn làm thỏa mãn thị hiếu của người sử dụng hỗ trợ âm thanh thông báo trong cuộc họp được rành mạch bên cạnh chi phí đầu tư vừa túi tiền.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: UR4D Danh mục: