0965.546.488

Micro Không Dây Shure SLX24A/SM58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Shure SLX24A/SM58 là hệ thống âm thanh thông báo đẳng cấp có mức tiêu thụ điện năng vừa. Sở hữu những cải tiến Micro Không Dây Shure SLX24A/SM58 chắc chắn đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhằm âm thanh thông báo trong hội nghị được mạch lạc với kinh phí bỏ ra hợp lý.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: SLX24A/SM58 Danh mục: