0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24RA/PG58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24RA/PG58 nằm trong hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp được sản xuất với mức năng lượng hợp lý. Sở hữu những cải tiến Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX24RA/PG58 chắc chắn làm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng nhằm âm thanh thông báo trong cuộc họp được rõ ràng bên cạnh kinh phí bỏ ra vừa túi tiền.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: BLX24RA/PG58 Danh mục: