0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/KSM9

120.100.000

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/KSM9 nằm trong chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo chuyên nghiệp sở hữu mức tiêu thụ điện năng vừa phải. Với những cải tiến Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/KSM9 chắc chắn làm hài lòng yêu cầu của người sử dụng nhằm âm thanh thông báo trong cuộc họp được mạch lạc với kinh phí đầu tư hợp lý.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: ULXD24D/KSM9 Danh mục: