0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX288A/SM58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX288A/SM58 nằm trong chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo đẳng cấp có mức tiêu thụ điện năng vừa đủ. Với những nét đột phá Micro Không Dây Cầm Tay Shure BLX288A/SM58 chắc chắn đáp ứng yêu cầu của khách hàng hỗ trợ âm thanh thông báo trong cuộc họp được mạch lạc với chi phí đầu tư vừa túi tiền.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: BLX288A/SM58 Danh mục: