0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24/B87C

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24/B87C nằm trong hệ thống âm thanh thông báo đẳng cấp được sản xuất với mức năng lượng vừa đủ. Với những nét đột phá Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24/B87C đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nhằm âm thanh thông báo trong cuộc họp được rõ ràng với kinh phí đầu tư vừa túi tiền

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: ULXD24/B87C Danh mục: