0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/SM58

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/SM58 là hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp có hiệu suất hợp lý. Sở hữu những nét đột phá Micro Không Dây Cầm Tay Shure ULXD24D/SM58 hứa hẹn phục vụ tốt yêu cầu của người sử dụng nhằm âm thanh thông báo trong cuộc họp được rành mạch bên cạnh kinh phí đầu tư ổn định.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: ULXD24D/SM58 Danh mục: