Micro Không Dây Cầm Tay Shure SVX 24E/PG28

0965.546.488

Micro Không Dây Cầm Tay Shure SVX 24E/PG28

5.500.000

Micro Không Dây Cầm Tay Shure SVX 24E/PG28 nằm trong chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo đẳng cấp được sản xuất với công suất vừa phải. Sở hữu những nét đột phá Micro Không Dây Cầm Tay Shure SVX 24E/PG28 hứa hẹn phục vụ tốt yêu cầu của khách hàng hỗ trợ âm thanh thông báo trong hội nghị được mạch lạc bên cạnh kinh phí đầu tư ổn định.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488