0965.546.488

Micro Không Dây Shure UGX5

Sẵn hàng

Micro Không Dây  Shure UGX5 nằm trong hệ thống âm thanh thông báo chuyên nghiệp có  mức tiêu thụ điện năng vừa đủ. Với những cải tiến Micro Không Dây  Shure UGX5 chắc chắn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm âm thanh thông báo trong cuộc họp được rành mạch bên cạnh kinh phí đầu tư ổn định.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: Shure UGX5 Danh mục: Từ khóa: