0965.546.488

Micro một chiều là gì?

Micro một chiều là gì?

Micro một chiều là micro chỉ thu âm thanh có độ lợi cao từ một phía hoặc hướng cụ thể của Micro. Do đó, nếu người dùng đang nói vào một micro một chiều, anh ta phải nói vào đúng phía, thường được gọi là phía giọng nói, của micro để có được độ lợi tốt khi ghi âm. Điều này trái ngược với micro đa hướng , thu âm thanh như nhau từ tất cả các hướng của micro.

Micro một chiều
Micro một chiều

Hình ảnh biểu đồ cực cho thấy phản hồi biểu đồ cực điển hình cho micro một hướng. Biểu đồ cực cho thấy micro có mức khuếch đại cao nhất khi nguồn âm thanh trực tiếp phía trước nó, được hiển thị tại điểm tham chiếu 0 độ.

Tại điểm 0 độ này, chúng ta có thể thấy mức tăng là 11dB. Bây giờ khi nguồn âm thanh được xoay để nó ở hai bên, độ lợi của micro giảm vì nó không hiệu quả trong việc thu âm thanh từ các bên.

Khi nguồn âm thanh được xoay nhiều hơn sang hai bên về phía sau, độ lợi giảm ngày càng nhiều. Và cuối cùng từ phía sau, Micro nhận mức tăng thấp nhất, trong trường hợp này là khoảng -28dB.

Điều này một lần nữa cho thấy rằng micro một chiều có hiệu quả nhất trong việc thu âm thanh từ phía trước trong khi việc thu âm thanh từ hai bên và phía sau kém hiệu quả hơn nhiều.

Micro một chiều được sử dụng trong các ứng dụng mà nguồn âm thanh đích cần ghi nằm ngay phía trước micro và tất cả các âm thanh khác trong phòng có thể ở hai bên và phía sau không muốn được ghi lại.

Đặc điểm micro một chiều

Một ví dụ về điều này là ghi âm bài giảng của giáo sư trong lớp học. Trong một kịch bản mà chỉ cần ghi âm bài giảng của giáo sư mà không có bất kỳ tiếng ồn nào có thể phát ra từ các sinh viên phía sau, micro một chiều có ứng dụng hoàn hảo.

Vì micro một chiều thu âm thanh tốt từ phía trước trong khi làm giảm tất cả tiếng ồn ở hai bên và phía sau, nên việc ghi âm tập trung cao chỉ từ cuộc nói chuyện của giáo sư cho phép ghi âm rõ ràng hơn so với nếu sử dụng micro đa hướng, điều này sẽ thu được tiếng ồn lớn hơn nhiều, vì nó ghi âm từ tất cả các phía của micro.

Vì vậy, micro một chiều có ứng dụng tuyệt vời khi một nguồn âm thanh có thể đứng yên trước micro để chỉ ghi lại nguồn âm thanh đó và không có nguồn âm thanh nào khác.